การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าหลัก > การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทางร้านโอกินาว่าไดวิ่งซากุระของเรา(ต่อไปนี้จะแทนด้วย"ร้าน")จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไม่ให้รั่วไหล

วิธีเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

・จากการเดินทางมาสอบถามที่ร้าน

・จากการสมัครรับบริการหลักสูตร


วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

・เพื่อยืนยันการสมัครบริการ

・เพื่อนำเสนอบริการลูกค้าในคราวต่อไป


การให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

・กรณีได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว

・เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รักษากฏหมายร้องขอ

・เมื่อมีการกระทำผิดกฏหมาย


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขต่างๆ

・เราพร้อมจะลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการแก้ไข หากมีการร้องขอ


ผู้ดูแลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

TEL +81-80-4314-3399 +81-80-4314-3399
E-mail okinawadivingclub@gmail.com
โอกินาว่า ไดวิ่ง ซากุระ โคโนะ โทรุ

กลับสู่หน้าบน

โอกินาว่าบลูเคฟไดวิ่ง