จอง・สอบถามข้อมูล

หน้าหลักจอง・สอบถามข้อมูล

สอบถาม

สอบถามทางโทรศัพท์
 
หมายเลข +81-80-4314-3399 เวลาทำการ 7:00〜22:00
สามารถสอบถามได้ทุกเรื่องที่ท่านต้องการ
สอบถามทางอีเมลล์
contact@sakuradiving.okinawa ตลอด 24ชั่วโมง

แบบฟอร์มการจอง

แบบฟอร์มการจอง (ขั้นตอนและวิธีการ)
กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
① หลังส่งแบบฟอร์มการจอง ระบบจะตอบกลับอัตโนมัติทางอีเมลล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ (หมายเหตุ ขั้นตอนการจองยังไม่เสร็จสมบูรณ์)
② เจ้าหน้าที่จะตอบกลับอีเมลล์เพื่อยืนยันการจอง ถือว่าการจองได้เสร็จสิ้นแล้ว (หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์ก่อนส่ง, หลังส่งข้อมูลการจองแล้วแต่ยังไม่ได้การตอบรับภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้)
③ การจองเสร็จสมบูรณ์ (แนะนำให้ฟอร์เวิดด์อีเมล์ตอบรับ ถึงลูกค้าท่านอื่นที่เข้าร่วมด้วย)
กรณียกเลิกการจอง
หากยกเลิกการจองในวันเวลาที่นัดหมายจะไม่มีการคืนเงิน
(※หมายเหตุ - ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติและมีการงดเที่ยวบิน หรือทะเลมีคลื่นลมแรง เพื่อความปลอดภัยทางร้านของด บริการและคืนเงินการจองทั้งหมด
- ทางร้านให้สิทธิลูกค้าที่จองเข้ามาก่อน หากจำนวนคนเต็มแล้วจะปฏิเสธการจองทันที เมื่อมีการยกเลิกจะทำให้ร้านเสียสิทธิประโยชน์ ขอขอบคุณในความเข้าใจมา ณ ที่นี้)
ข้อควรระวัง
ทางร้านโอกินาว่าไดวิ่งคลับจะมีการตรวจร่างกายเพื่อการดำน้ำที่ปลอดภัย หากมีลูกค้าท่านใดที่มีประวัติการเจ็บป่วยตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทางร้านจะขออนุญาตงดให้การบริการ ยกเว้นในกรณีที่มีจดหมายรับรองจากแพทย์มายืนยัน ถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได
โรคหอบหืด, โรคปอด, โรคลมชัก, วัณโรค, โรคปอดเรื้อรัง, โรคทางสมอง, โรคเส้นประสาทไขสันหลัง, โรคระบบประสาท,โรคลมชัก, ภาวะเป็นลมหมดสติ, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหูชั้นกลางอักเสบ(หูน้ำหนวก), โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง, โรคอื่น ๆ ที่เป็นภายในหนึ่งเดือน หรือผ่านการผ่าตัด

ผู้มีสิทธิร่วมคอร์ส
- คอร์สดำน้ำ อายุ 10 ปี - 60 ปี
- คอร์สสน็อกเกิล อายุ 5ปี - 60 ปี
- เซ็ตคอร์ส อายุ 10 ปี – 60 ปี
English, please.
ชื่อ
อายุ
เพศ
 
  
 
อีเมล์
ตรวจสอบอีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนผู้เข้าร่วม
วันเวลาที่ต้องการเข้าร่วม

กำหนดการณ์ที่ 1 *

 

กำหนดการณ์ที่ 2   

 

กำหนดการณ์ที่ 3   

 

※ อนึ่ง สำหรับการจองกรุ้ปที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมน้อย ถ้าจำนวนผู้เข้าร่วมในกำหนดการณ์ที่ 1 เต็ม จะขออนุญาตเลื่อนให้เข้าคอร์สในกำหนดการณ์ที่ 2 และ 3 ตามที่ท่านได้เลือกวันเวลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ชื่อที่พัก(โรงแรม)

ทางร้านจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำไว้บริการทุกท่าน ขอความกรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
(เช่าอุปกรณ์เฉพาะคอร์สสคูบา ไดวิ่ง คอร์สอื่นๆรวมค่าอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว)

ข้อมูลผู้เข้าร่วม (คนที่ 1)

ชื่อ 

อายุ   
เพศ  
 

ส่วนสูง   
น้ำหนัก   
เบอร์รองเท้า 

ค่าสายตา   

ข้อมูลผู้เข้าร่วม (คนที่ 2)

ชื่อ 

อายุ   
เพศ  
 

ส่วนสูง   
น้ำหนัก   
เบอร์รองเท้า 

ค่าสายตา   

ข้อมูลผู้เข้าร่วม (คนที่ 3)

ชื่อ 

อายุ   
เพศ  
 

ส่วนสูง   
น้ำหนัก   
เบอร์รองเท้า 

ค่าสายตา   

ข้อมูลผู้เข้าร่วม (คนที่ 4)

ชื่อ 

อายุ   
เพศ  
 

ส่วนสูง   
น้ำหนัก   
เบอร์รองเท้า 

ค่าสายตา   

ข้อมูลผู้เข้าร่วม (คนที่ 5)

ชื่อ 

อายุ   
เพศ  
 

ส่วนสูง   
น้ำหนัก   
เบอร์รองเท้า 

ค่าสายตา   

หากมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 6 คนขึ้นไป กรุณากรอกข้อมูลที่ช่อง “หมายเหตุ” โดยกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อผู้เข้าร่วม, อายุ, เพศ, ส่วนสูง(ซม.), น้ำหนัก(กก.), เบอร์รองเท้า, ค่าสายตา,
(ตัวอย่าง ชื่อสมชาย ชอบดำน้ำ อายุ 20 ปี, เพศชาย, สูง 175 ซม. น้ำหนัก 65 กก. เบอร์รองเท้า 28 ซม. ค่าสายตา 1.0)

หมายเหตุ
กลับสู่หน้าบน

โอกินาว่าบลูเคฟไดวิ่ง