บล็อกพนักงาน

หน้าหลัก > ตรวจเช็คสุขภาพ

ทางร้านโอกินาว่าไดวิ่งซากุระของเราคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อนเสมอ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านให้ทำการตรวจเช็คร่างกายก่อนดำน้ำ ตามรายการตรวจเช็คดังต่อไปนี้

ตรวจสุขภาพ

หากลูกค้าท่านใดมีโรคประจำตัวหรือเคยเป็นโรคนั้นๆมาก่อน บางกรณีทางร้านอาจขอใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ ทางร้านได้ขอความร่วมมือในการตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย ก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองทุกท่าน

 • กำลังตั้งครรภ์ หรือ มีแนวโน้มว่าจะตั้งครรภ์
 • ได้รับการจ่ายยานี้อยู่ ณ ปัจจุบัน (ยกเว้นยาคุมกำเนิด, ยาต้านมาลาเรีย)
 • ผู้ที่มีอาการตรงกับหัวข้อด้านล่างนี้ และมีอายุ 45 ปีขึ้นไป
  • บุหรี่, ไปป์, ยาสูบมวน
  • ระดับคอเลสเตอรอลสูง
  • ครอบครัวเคยมีประวัติโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
  • เข้ารับการรักษาทางแพทย์ณปัจจุบัน
  • ความดันเลือกสูง
  • เข้ารับการควบคุมอาหารหรือเป็นโรคเบาหวาน
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคความดันโลหิตต่ำ ผู้ที่ได้รับยาเพื่อคุมความดัน หรือมีประวัติเคยใช้ยาตัวนี้ในอดีต
  • โรคหัวใจหรือเคยมีประวัติ
  • โรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือเคยมีประวัติ
  • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ หรือเคยมีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดง
  • โรคไซนัส หลอดลมอักเสบ ปอดบวมหรือเคยมีประวัติ
  • เป็นลมหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
  • โรคบิด ภาวะขาดน้ำ
  • ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ(โรคปอดแตก)
  • โรคปอด โรคที่เกี่ยวกับปอด หรือเคยรับการผ่าตัดปอด
  • โรคหอบหืด หายใจติดขัด หรือออกกำลังกายแล้วหายใจไม่สะดวก
  • มีอาการทางจิตหรือมีปัญหาพฤติกรรมอันเนื่องมาจากจิต (หรือเป็นโรคกลัว โรคกังวล)
  • โรคลมชักหรือใช้ยาเพื่อระงับอาการอยู่
  • โรคปวดหัวข้างเดียวชนิดรุนแรง หรือผู้ที่รับยาระงับอาการอยู่
  • มีอาการวิงเวียนศรีษะ หรือเมารถง่าย
  • เคยประสบอุบัติเหตุระหว่างดำน้ำ หรือเป็นโรคลดความกด หรือเคยมีประวัติ
  • ออกกำลังกายหนักไม่ได้ (เช่นไม่สามารถเดินระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรภายใน 12 นาที
  • โรคแพ้เกษรดอกไม้ หรือโรคอื่นๆ
  • ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศรีษะและหมดสติภายในระยะเวลาห้าปี
  • ปวดหลังต่อเนื่อง
  • เคยรับการผ่าตัดรักษาอาการไซนัส
  • โรคหูหรือเคยการผ่าตัดหู, การได้ยินผิดปกติและความผิดปกติของสมดุลประสาทสัมผัส
  • โรคปวดหูเรื้อรัง
  • โรคเลือดออกผิดปกติ
  • เคยใช้สารเสพติดภายในระยะเวลาห้าปี หรือติดสารเสพติด
  • เคยเข้ารับการผ่าตัดเอวหรือกระดูกสันหลัง
  • เคยรับการผ่าตัดที่เอว แขน ขาและเจ็ดปวดรุนแรง
  • โรคเบาหวานหรือเคยมีประวัติ
  • โรคไส้เลื่อนหรือเคยเจ็บปวดบริเวณนี้
  • โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือเคยเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
  • เคยเข้ารับการผ่าตัดลำไล้เทียม
กลับสู่หน้าบน

โอกินาว่าบลูเคฟไดวิ่ง